lua-users home
lua-l archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]


> -----Original Message-----
> From: lua-l-bounces@lists.lua.org [mailto:lua-l-bounces@lists.lua.org] On
> Behalf Of Kevin Martin
> Sent: vrijdag 14 februari 2014 20:51
> To: Lua mailing list
> Subject: Re: protect a set in c (non-existing elements)
> 
> 
> On 14 Feb 2014, at 19:46, Thijs Schreijer <thijs@thijsschreijer.nl> wrote:
> 
> > "for k in pairs(params) do print(k,v) end "
> 
> It's a typo
> 
> for k, v in ...
> 
> Thanks,
> Kev
> 

Duh... thanks! So it does make sense :)

> Reeds meer dan tien uren aan 't werken? Tijd voor een pintje, niet?

Vast en zeker!

Thijs