lua-users home
lua-l archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]


how can i write the invert text? (for plua)     for example:
pclear(0)
pfont(1)
pcolor(0,1)  --invert mode ?????
print('fghj')
pevent()
it's nothing!

and last question.. is plua freeware or shareware..mmm..it's message me "this application has expired"


Bu e-posta ve ilişikteki dosyalar gizlidir ve sadece gönderilen birey ya da
kurumun kullanımı içindir. Bu mesajda kullanılan ifadeler, kurumumuzun
politikalarını temsil etmeyebilir. Bu nedenle işbu e-posta, bilgileri
kurumumuz aleyhine delil teşkil edecek şekilde kullanılamaz ve kurumumuzu
bağlamaz. Bu mesajı yanlışlıkla aldıysanız, lütfen Toprakbank A.Ş.'ne
bildiriniz. Bize ulaşmak için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.
(http://www.toprakbank.com.tr)