lua-users home
lua-l archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]


Su šventėmis, gerbiamieji! Dar vieneri metai mūsų bendruomenei. Stiprybės ir nepailstančių rankų! Pasimatysime FOSDEM'e ;)

2016-12-30 20:31 GMT+02:00 Dirk Laurie <dirk.laurie@gmail.com>:
Mag 2017 'n goeie jaar vir julle almal wees, en dankie tog dat die
bittereinders dit tot nou kon uithou!