lua-users home
lua-l archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]


Geniet die laaste paar ure van 2015 op die regte manier
in goeie geselskap, en mag 2016 vreugde en voorspoed bring.

2015-12-31 14:37 GMT+02:00 Roberto Ierusalimschy <roberto@inf.puc-rio.br>:
> Feliz ano novo para todos nós. Que 2016 traga paz, saúde e alegria
> para todos.
>
> -- Roberto
>