lua-users home
lua-l archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]


> Øhhh Det ved jeg ikke rigtigt, måske skulle du prøve at trykke på nogle
> taster eller skrive noget kode.

I bet if you drank a few pints of that Danish lager your English would sound
exactly like that :-)